نمایش یک نتیجه

image_5871fa5398eab

موضوع : روان شناسی موفقیت، خلاقیت

نویسنده : تينا سيليگ

مترجم : محمدرضا آل ياسين

image_57fb75499dc24

موضوع : مدیریت

نویسنده : مونیکا کریستوفرسون

مترجم : شاهین برادران

تاریخ چاپ : ۱۳۹۵

image_58fb1fbc9d9a9

موضوع : رمان و داستان ایرانی

نویسنده : شهلا آبنوس

تاریخ چاپ : ۱۳۹۳

 

image_5922de8207f01

رفتار سازمانی

تومان39,000

موضوع : مدیریت، صنعتی

نویسنده : گریگوری مورهد، ریکی گریفین

مترجم : مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده

image_595c6b4dc4e75

موضوع : رمان و داستان ایرانی

نویسنده : منیرالسادات موسوی

تاریخ چاپ : ۱۳۹۱

f3LoX_-1512453454

موضوع : عرفان

مترجم : مجید رضایی، رضا تیرگر

تاریخ چاپ : ۱۳۹۲

image_5871fc1fe309e

قوانین مبارزه

تومان12,000

موضوع : روان شناسی موفقیت

نویسنده : رابرت گرین

مترجم : محمدرضا آل ياسين

تاریخ چاپ : ۱۳۹۴